Kalcinirani antracit

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinirani antracit, koksni ugalj Kalcinirani antracit

    „Kalcinirani antracitni ugalj“ ili „Kalcinirani antracitni ugljen“. Glavna sirovina je jedinstveni visokokvalitetni antracit, sa karakteristikama visokog fiksnog sadržaja ugljenika, jake otpornosti na oksidaciju, niskog pepela, malo sumpora, niskog fosfora, visoke mehaničke čvrstoće, visoke hemijske aktivnosti, visoke stope iskorišćenja uglja. Aditiv ugljik ima dvije glavne namjene, i to kao gorivo i aditiv. Kada se koristi kao dodatak ugljenu za topljenje čelika i lijevanje, fiksni ugljenik može postići iznad 95%.