Redovna snaga grafitne elektrode / RP

  • Regular Power Graphite Electrode

    Grafitna elektroda redovne snage

    Grafitne elektrode uglavnom se koriste u lovačkim pećima, proizvodnji čelika sa električnim lukom, peći žutog fosfora, industrijskoj silicijumskoj peći ili topljenju bakra.