Ugljični aditivi

  • Calcined Anthracite Coking Coal Calcined Anthracite

    Kalcinirani antracit, koksni ugalj Kalcinirani antracit

    „Kalcinirani antracitni ugalj“ ili „Kalcinirani antracitni ugljen“. Glavna sirovina je jedinstveni visokokvalitetni antracit, sa karakteristikama visokog fiksnog sadržaja ugljenika, jake otpornosti na oksidaciju, niskog pepela, malo sumpora, niskog fosfora, visoke mehaničke čvrstoće, visoke hemijske aktivnosti, visoke stope iskorišćenja uglja. Aditiv ugljik ima dvije glavne namjene, i to kao gorivo i aditiv. Kada se koristi kao dodatak ugljenu za topljenje čelika i lijevanje, fiksni ugljenik može postići iznad 95%.
  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Specifikacija cijene naftnog koksa s niskim udjelom sumpora i kalcijuma

    Visok koks je vrsta visokotemperaturne smole ugljenog katrana koja se pravi upotrebom smole ugljenog katrana zagrijavanjem, rastvaranjem, prskanjem i hlađenjem. Korak koksa podijeljen je u dvije kategorije: katranska smola i naftni bitumen. Asfaltno vezivo za vatrostalne materijale uglavnom je katranska smola ugljena. Ispitna smola sirovine dodana je u posudu za rastvaranje asfalta da bi se zagrijala i otopila.