Calcined Pitch Cola

  • Low Sulphur Calcined Pitch Petroleum Coke Specification Price

    Specifikacija cijene naftnog koksa s niskim udjelom sumpora i kalcijuma

    Visok koks je vrsta visokotemperaturne smole ugljenog katrana koja se pravi upotrebom smole ugljenog katrana zagrijavanjem, rastvaranjem, prskanjem i hlađenjem. Korak koksa podijeljen je u dvije kategorije: katranska smola i naftni bitumen. Asfaltno vezivo za vatrostalne materijale uglavnom je katranska smola ugljena. Ispitna smola sirovine dodana je u posudu za rastvaranje asfalta da bi se zagrijala i otopila.